Què és la FEFIC?

La Federació de Fires de Catalunya (FEFIC) es va crear el 1995 i té actualment 54 associats.

La Federació de Fires de Catalunya és una organització sense afany de lucre, de caràcter federatiu, l’àmbit de la qual es circumscriu al territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya, per a la coordinació, representació, gestió, defensa i foment dels interessos generals dels certàmens firals, i  en particular d’aquells que organitzen les entitats federades.

La Federació de Fires de Catalunya està formada per les entitats públiques o privades que organitzin fires, tant multisectorials com monogràfiques o salons; exposicions oficials o fires-mercat, reconegudes i autoritzades per l’Administració Local, per la Generalitat de Catalunya o per l’Administració Central, sigui quin sigui el seu àmbit: local, comarcal, supracomarcal, provincial, autonòmic, estatal o internacional i tinguin com a objecte social o activitat principal l’organització i celebració de fires o certàmens i que voluntàriament, en vulguin formar part.

Objectius

Des de Fefic s’han marcat uns objectius clars:

 • Consolidar el lideratge de la Fefic i el seu paper de representació del sector firal i dels seus interessos en tots els àmbits. Reivindicar el paper de les fires com a motor de l’economia i re activadors econòmics en moments de crisis generalitzades.
 • Esdevenir un punt de trobada dels sector: esdevenir un espai d’intercanvi i col·laboració eficaç entre les diferents entitats firals de Catalunya. Punt d’informació especialitzada: oferir al sector Informació actualitzada de les novetats jurídiques, tecnològiques i tendències mitjançant la web actualitzada i les xarxes socials.
 • Oferir als associats recursos i formació per la millora continua, potenciant la innovació i digitalització del sector firal com a eina per promoure la innovació i digitalització de les empreses (micro i petites empreses del país).
 • Fires sostenibles: liderar el compromís dels organitzadors firals amb el compliment dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de les Nacions Unides (Agenda 2030). Ser referents per les empreses en aquest àmbit.
 • Ser representatius del sector firal català: augmentar el nombre de socis de la Fefic per tal de ser el màxim de representatius del sector firal català.
Funcions

Són funcions essencials de la Federació de Fires de Catalunya:

 • Promoure la unitat i defensa dels membres de la Federació, fomentant les bones relacions entre ells, i l’intercanvi d’experiències i coneixements que puguin facilitar el millor desenvolupament de les activitats firals.
 • Promoure la cooperació entre els membres que integren la Federació i coordinar i unificar els seus criteris.
 • Constituir l’òrgan de representació de les persones físiques i jurídiques integrades a la Federació davant d’entitats públiques o privades, en totes les matèries relacionades amb el seu àmbit d’actuació.
 • Fomentar la creació de certàmens firals i comercials.
 • Establir tots aquells serveis d’interès comú o específic que puguin ser d’utilitat als seus membres.
 • Fomentar i establir relacions amb les entitats espanyoles i estrangeres en matèries relacionades amb activitats firals.
Memòria 2021

A la Fefic fem moltes activitats i hem treballat des de diverses vessants durant tot el 2021 per estar al costat dels nostres socis en els moments complexos provocats per la pandèmia. Hem volgut recollir tota aquesta activitat en una Memòria que et convidem a llegir.

Memòria 2021 Fefic